05 MAY

2018

QEYDİYYAT

Vaxt Məkan
9:00- 9:30 Ramada Plaza oteli,

I SESSİYA

Saat Məruzəçilər Mövzu
9:30- 9:40 İsa Qasımov Açılış Nitqi
9:40- 9:50 Akif Süleymanov Açılış Nitqi
9:50- 10:00 Havar Məmmədov Açılış Nitqi
10:00- 10:30 Phd.Sakit Səmədov “Sistemləşmə, standartlaşma, brendləşmə”
10:30- 11:00 Nasser Hassan “İstehsalatda texnologiyaların tətbiqi”
11:00- 11:30 Tehran Əliyev “Layihə əsaslı istehsalatın sistemləşdirilməsi”

FASİLƏ

Vaxt Məkan
11:30- 12:15 Ramada Plaza oteli

II Sessiya

Saat Məruzəçilər Mövzu
12:15-13:00 Hakan Akgül “Lean metodları, qənaətcil istehsal və müəssisələrdə səmərəliliyin artırılması”
13:00-13:30 Firudin Sultanov “İstehsalat müəssisələrində maya dəyərinin müəyyən edilməsi və maliyyə hesabatlılığı problemləri”
13:30-14:00  Fərid Hüseynov ” “Avtomobil sənayesinin Yaponiya nümunəsi, gələcəyi və bunun ətraf mühitə təsiri””

Sual-Cavab

Saat
14:00- 14:30 ,
14:30- 15:00 ,Plaketlərin təqdimi