TƏDBİRİN YERİ

TƏŞKİLATÇILARLA ƏLAQƏ

Azerbaycan Texnologiya Universiteti
103 H. Aliyev Avenue, Ganja, Azerbaijan

Mobile: +994 55 898 20 17
Email: info@nies.az